Sodelovanje s centrom Janeza Levca

Sodelovanje s centrom Janeza Levca

Jadralni klub NEPTUN je podpisal sodelovanje s  centrom Janeza Levca v Ljubljani, kjer bomo  aktivno sodelovali na projektu KER SI UPAMO- ZMOREMO

Namen programa je ponuditi možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa mladim s posebnimi potrebami z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Ti mladostniki v Ljubljani praktično nimajo možnosti vključitve v organizirane, njim prilagojene oblike prostočasnih dejavnosti, zato so v prostem času prepuščeni sami sebi in svojim družinam. Zato nimajo enakovrednih možnosti druženja z vrstniki. Jadralni klub Neptun bo sodeloval pri izvedbi aktivnostih s športno -jadralskim pridihom v tematskih delavnicah Zmigaj se!.