Namenitev dela dohodnine

Namenitev dela dohodnine

Dočakali smo končno in dopolnjeno vsebino seznama upravičencev do namenitve dela dohodnine za donacije. Na seznamu smo seveda tudi mi – Jadralni klub NEPTUN. Zdaj nam lahko vsi podporniki in člani namenite do 0,5% dohodnine, ki jo plačate državi. 

  1. Če zahteve za namenitev dela dohodnine še niste podali

Pri napovedi dohodnine za posamezno leto dobite predizpolnjen obrazec, ki vam ga davčni urad pošlje na dom. Obrazec čisto na koncu vsebuje rubriko »Zahteva za namenitev dela dohodnine", kjer v okence vnesete le davčno številko društva in odstotek dohodnine, ki jo namenjate društvu.

Primer izpolnjenih okenc (ob donaciji JKNEPTUN v višini 0,5%):
 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
Jadralni klub NEPTUN 75734559 0,5%

 
V kolikor ste napoved za dohodnino že oddali, zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije pa niste izpolnili, to storite s posebej za to namenjenim obrazcem. Obrazec zahteve je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga natisne s spletne strani. Podpisano zahtevo je potrebno oddati na pristojni davčni urad oziroma izpostavo in to osebno ali po pošti. Zavezanci, ki imajo digitalno potrdilo pa lahko zahtevo oddajo elektronsko preko portala eDavki. 

  1. Če ste zahtevo za namenitev dela dohodnine že podali

V kolikor ste zahtevo že podali, si lahko kadarkoli premislite in davčnemu organu podate novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra tekočega leta oziroma bo do tega datuma oddana priporočeno po pošti.

Vašo zahtevo za namenitev dela dohodnine lahko kadarkoli spremenite oziroma podate kadarkoli tudi preko sistema eDavki na spletni strani https://edavki.durs.si, ter pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Opozorilo: Če ste nas pri oddaji davčne napovedi navedli kot upravičenca, kateremu namenjate del dohodnine, kljub temu, da društvo na veljavni seznam še ni bilo uvrščeno, je davčni urad to štel kot brezpredmetno in tudi niso vnesli v sistem. V tem primeru podate na davčni urad novo zahtevo.

Sredstva, zbrana iz tega naslova, bodo porabljena v skladu s smernicami in statutom društva.

OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE